Festival kapsamında her yıl sinema sanatçıları ve bilim insanlarına verilen Onur Plaketleri de bu yıl; Prof. Dr. Ahmet Ercan, Engin Çağlar ve Meral Konrat’a verildi.